Logo Stad Brussel

Samen doen we het hart
van Brussel sneller slaan !

Voetgangerszone

Welkom in het hart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Stad Brussel, hoofdstad van België en van Europa, beslist om haar stadscentrum een nieuwe impuls te geven via een ambitieus project, waarin de mens centraal staat en van het stadsleven kan genieten. De naam van het project? De voetgangerszone.

Waar nu de centrale lanen liggen binnen de vijfhoek, in het historisch centrum van de Stad, stroomde vroeger de Zenne , van zuid naar noord. In de 19e eeuw werd deze rivier overkapt door een statige Haussmaniaanse Boulevard. Deze Noord-Zuidas groeide in de 20e eeuw uit tot een stadssnelweg voor autoverkeer.

Vroeger werd deze plek nog gekenmerkt door files en luchtvervuiling. Voetgangers werden teruggedrongen tot de smalle trottoirs.

Het stadsbestuur besliste in 2015 om het gebruik van de centrale lanen te herzien. Ze worden autoluw en vormen een uitbreiding van de voetgangerszone rond de Grote Markt. De hoogstad en laagstad, tussen het oosten en het westen, worden zo opnieuw verbonden.

Deze wegen geven toegang tot heel wat parkeermogelijkheden rond de voetgangerszone, waar u uw auto snel en gemakkelijk kwijt kan.

Het Fontainasplein wordt omgevormd van een verkeersplein tot een gezellige groene square, met grote bomen.  Bij het ontwerp werd optimaal rekening gehouden met mooie perspectieven, ruimtes om in de zon te zitten en routes om van de ene wijk naar de andere te wandelen. Zo wordt het Fontainasplein een groene schakel tussen de Sint-Jacobs-, Bloemenhof-, Anneessens- en Lemonnierwijk.

 

De laan wordt integraal heraangelegd op éénzelfde niveau, zodat ook mindervaliden zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Links en rechts komen groene parkjes. 

De laan was uitgegroeid tot een stadssnelweg en haar gevarieerde architectuur was nog amper zichtbaar.  De nieuw voorziene verharding in Belgische blauwe steen is robuust en duurzaam.

Tussen de groene parkjes zijn er voldoende verharde doorsteken en is er plaats voor de terrassen en de vernieuwde metrotoegangen. Tussen de grote laanbomen komen kleinere bomen, bloemenborders, verlichtingsmasten, banken, fietsbeugels en vuilnisbakken. Er wordt maximaal ingezet op groenaanplanting in de lanen en op de pleinen, ondanks de complexe ondergrond.

De metrotunnel, oude Zenne-collectoren, riolering en vele kabels laten niet veel plaats meer over voor aanplanting in volle grond. Via een wortelaanplanting in de grond kunnen er toch bomen en bloemen groeien. De externe boombakken, die vandaag het mooie uitzicht storen, verdwijnen. Regenwater wordt opgevangen via daken en trottoirs, en vloeit naar de bomen en planten.

De verlichtingsmasten volgen eenzelfde ritme als de laanbomen en worden hier mooi tussen geplaatst. Zo ontstaat er in het midden van de laan een passageruimte waar naast voetgangers ook fietsers welkom zijn, alsook auto’s van bewoners en leveranciers. Deze gedeelde ruimte wordt geflankeerd door twee groene verblijfszones, en langs de gevels loopt een trottoirzone.

Op het niveau -1 van het gerenoveerde metrostation Beurs komt een ondergrondse fietsenstalling voor 500 fietsen. Het Beursplein en het Beursgebouw zijn werelderfgoed en deel van de beschermde Unesco-zone, net als de Grote Markt. De trappen van de Beurs zijn al jaar en dag een symbolische plek, waar wordt afgesproken, betoogd, opgetreden, gelachen, gerouwd …

De Ortsstraat, tussen het Beursplein en de Dansaertstraat, biedt een uniek perspectief op het Beursgebouw. Dat perspectief wordt in de verf gezet door een waterspiegel op de grond. Het is tegelijk een speelfontein voor kinderen en nevel brengt er verkoeling. Op de vroegere verkeerskruispunten komen samenkomstpleintjes met een kiosk.

 

De grandeur van het De Brouckèreplein ging verloren door het overheersend autoverkeer. De nieuwe pleinaanleg bestaat uit blauwe steen, afgewisseld met witte beton stroken.  De mogelijkheid om grote bomen in volle grond te planten is hier ook beperkt, maar wordt toch maximaal benut.

Het ‘Hotel Continental’ is een referentiegebouw dat een volwaardig voorplein verdient. De metrotoegang wordt hier dichtgemaakt en vervangen door een toegang via de Adolphe Maxlaan.

Ook hier wordt een fietsenstalling voor 500 fietsen voorzien op het niveau -1 van het gerenoveerde metrostation de Brouckère.  

Het plein wordt van gevel tot gevel ingericht als een multifunctionele ruimte.

Een kunstwerk wordt geplaatst aan het begin van het plein, zichtbaar vanuit de verschillende invalsassen. Het de Brouckèreplein wordt de ‘Agora’ van de stad.

De nieuwe voetgangerszone wordt een plek om leuke momenten te beleven. Iedereen is welkom! Samen doen we het hart van Brussel sneller slaan!