Logo Stad Brussel

Samen doen we het hart
van Brussel sneller slaan !

Voorstelling

De Nieuwstraat in een nieuw jasje!

Stad Brussel plant een grondige en duurzame heraanleg van de Nieuwstraat en haar zijstraten. Deze heraanleg was broodnodig, gelet op de erbarmelijke staat van de drukstbezochte voetgangers- en handelszone van het land.

 

Doelstellingen? Van straat naar wijk

Met de heraanleg wil men de volledige wijk opkrikken. Hoe? Door niet alleen de hoofdstraat maar ook alle zijstraten te heraanleggen. Met de uitbreiding zal de Nieuwstraat, waar je vandaag over de koppen loopt, ontlast worden. Bovendien kunnen er ook nieuwe handelszaken en horecaetablissementen worden opgericht.

Deze nieuwe dynamiek zal het shoppen nog vlotter en aangenamer maken en het commerciële aanbod nog kwalitatiever. Bovendien wil men met dit project voor een aantrekkelijke stad de harten terugwinnen van de vaste klanten die dit deel van het stadscentrum anders zouden verlaten.

Inrichting van een plein aan de Koolstraat

Er wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan rustzones. Zo zal het pleintje tussen de Finisterraestraat en de Koolstraat omgevormd worden tot een openbare ruimte waar bezoekers tussen twee winkelbezoeken door even op adem kunnen komen. Banken en bomen moeten deze rust uitstralen.

Wegverharding

Stad Brussel heeft gekozen voor een bestrating met klinkers van 15x15 cm. De klinkers worden in loodrecht verband geplaatst, dwars op de stap- en verkeersrichting, zodat er een pixelmotief ontstaat in veranderende kleurschakeringen. Zo wordt de blik van de voetgangers gevangen door een wegdek uit 3 blauwgrijze tinten: licht, halfdonker en donker. Sommige klinkers zullen een afwerkingslaag krijgen in brons om een bijzonder en prestigieus karakter te geven aan deze opmerkenswaardige straat.

De deklaag dient gelijkaardig en sterker te zijn dan de vorige.  De grote tegels, gebroken  door het gewicht van voertuigen, zullen vervangen worden door een montage van kleine granieten kubussen .

 

Verlichting

Stad Brussel en Sibelga hebben gekozen voor nieuwe verlichting die niet alleen de gebouwen in de spotlight moet zetten, maar vooral ook een sfeer in de wijk moet creëren die de buurtbewoners uitnodigt om een wandeling te maken. Verlichting die bovendien zorgt voor een groter veiligheidsgevoel. Deze verlichting wordt overal op de gevels geplaatst om hinderlijke palen op krappe plaatsen te vermijden, behalve in de Koolstraat. Daar worden de lantaarnpalen uitgelijnd met de bomen.

 

De Nieuwstraat telt 400 jaar!

"Broekwijk" is de naam die in 1617 gegeven werd aan dit gebied met moestuinen en velden tussen de Zenne, de Broekstraat en de Koolstraat, het kloppend hart van de meest populaire winkelzone in het land. Geen mooier geschenk dus dan een kleine facelift voor haar 400-jarig bestaan.

 

Tijdsschema

De herinrichtingswerken (bestuurd door Beliris) zullen ongeveer 2 jaar in beslag nemen en vangen aan in halverwege2017.

De eerste fase van de werkzaamheden zal ongeveer 1 jaar duren en bestaat uit verschillende, noodzakelijke technische ingrepen in de ondergrond (verschillende partijen zullen hier dan ook bij betrokken zijn, en dit onder de coördinatie van Sibelga). Naast de ondergrondse werken aan de rioleringen en aansluitingen wordt de wijk ook uitgerust met nieuwe, hedendaagse en kwaliteitsvolle gevelverlichting. Vervolgens gaat de tweede fase van start voor de bovengrondse heraanleg van de straten die eveneens ongeveer 1 jaar zal duren. Een nieuwe openbare, moderne verlichting zal voornamelijk geplaatst worden tegen de gevels. Vanaf het begin van de werken zal een geleidelijk werkoverzicht meegedeeld worden, zo dat het publiek de lopende en toekomstige fases zal kunnen raadplegen.  

Voor praktische en technische vragen die zich zouden kunnen stellen, zullen alle werfcontacten eveneens meegedeeld worden .