Logo Stad Brussel

Samen doen we het hart
van Brussel sneller slaan !

Voorstelling

Volledige heraanleg van de straten van het Ilot Sacré

De Stad Brussel start officieel met de werken voor de volledige heraanleg van de straten van het Ilot Sacré, nl. de Beenhouwersstraat, de Korte Beenhouwersstraat, de Predikherenstraat, Eenmansstraatje, de Huidenmarkt, de Getrouwheidsgang, de Ossekopgang et de Paternostergang.

Doelstelling en beschrijving van het project

De heraanleg heeft als eerste doel de bouwvallige staat en de aanzienlijke beschadiging van het  wegdek in de wijk van het Ilot Sacré te bufferen en de materialen af te stemmen op die van de omliggende straten. Zo zullen Maasstenen of porfier (kenmerkend voor de wegen in dit deel van Europa) de huidige klinkers in terracotta vervangen.

De materiaalkeuze sluit perfect aan bij de recente realisaties van de Stad in de omliggende straten en past bij het bouwkader en het erfgoedkundige karakter van de plaats. Een manier om de samenhang van de aanleg van de openbare ruimte binnen de UNESCO-perimeter te verbeteren.

De nieuwe bekleding zorgt bovendien voor een betere  toegankelijkheid van deze drukbezochte plaats voor voetgangers en personen met beperkte mobiliteit.

Verder ging er ook bijzondere aandacht naar de verlichting. De huidige hangverlichting in de straten kwam er omwille van de vele luifels en zonneluifels. Die werden in mei 2016 echter verboden door een besluit van de burgemeester.

De nieuwe verlichting zal aan de gevels worden bevestigd om die extra in de verf te zetten. Ze werden immers lange tijd aan het zicht onttrokken door de luifels en zonneluifels. Bovendien wordt er gekozen voor diffuus licht, met een optimale verspreiding. Dit soort verlichting maakt het ook mogelijk opnieuw lichtdecoratie in het Ilot Sacré te integreren tijdens bepaalde periodes of events. Een aanzienlijke meerwaarde voor de wijk.

Het project voor de heraanleg van de wegen is eveneens een voortborduursel op het Galika-project, een werf aan de Grasmarkt 70 met als doel de wildgroei om te zetten in een complex van woningen, appartementen en winkels. Een project dat het netwerk van historische straatjes dat voor de afbraakwerken bestond nieuw leven in wil blazen.

Bovendien zullen bewoners die zich in deze wijk vestigen (residentieel project Galika) er een gemengd lokaal commercieel aanbod aantreffen, zoals bakkerijen en beenhouwerijen.

Wist u dat?

Het stratencomplex dat wordt gevormd door de Beenhouwersstraat, de Korte Beenhouwersstraat, de Predikherenstraat en het Eenmansstraatje, de Schuddeveldgang en de Getrouwheidsgang behoort tot het historische hart van de Stad Brussel. Het werd door burgemeester Lucien Cooremans (1956-1975) tot 'Ilot Sacré' gedoopt.

Sinds het einde van de 19de eeuw tot op vandaag bevinden zich tal van restaurants in de wijk die inmiddels tot een toeristische trekpleister is uitgegroeid.

Vlakbij de 'Grande Boucherie' waren vroeger op het einde van de gangen slachthuizen gevestigd. Omstreeks 1830 eisten artsen hun sluiting wegens hun nadelige effect op de gezondheid.

Het stratencomplex maakt deel uit van de historische, dichtbebouwde stadskern die uit een netwerk van smalle straatjes, steegjes en gangen bestaat. Een structuur die dateert uit de middeleeuwen waarbij straten werden aangelegd in functie van eerdere bestaande elementen, zoals een weg of een beek.

Een vergelijking van oude kaarten leert ons dat het traject van de Beenhouwersstraat, de Korte Beenhouwersstraat en de Predikherenstraat onveranderd is sinds 1550. Een eerste structurering van de openbare ruimte gebeurde naar aanleiding van de heropbouw na een bombardement in 1695. De gangen ontstonden pas in de 18de eeuw. In de 19de eeuw werden er wijzigingen aangebracht in de rooilijn van de straten en werden de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen gebouwd.

In de 20ste eeuw verdween een aantal steegjes door afbraakwerken.